Νομικά στοιχεία εταιρίας

  • Αρ. ΓΕΜΗ: 086804302000
  • ΑΦΜ: 061047092
  • ΔΟΥ: Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γενικοί Όροι


Το swell.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προιόντων αυτοκινήτου μέσω του Διαδικτύου, με την επωνυμία Τσάλτας Μιχαήλ και διακριτικό τίτλο swell.gr που εδρεύει στη Νέα Ιωνία (Λ. Καποδιστριου 58 ) με τηλέφωνο 2105789603
Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του swell.gr προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά της

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου, (λ.χ.πληροφορίες,δεδομένα,φωτογραφίες) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) του swell.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δίκτυο από το swell.gr προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο swell.gr ή στον εκάστοτε δικαιούχο του, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική, (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. To swell.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή την επικαιρότητα τους
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του swell.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων
H χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του swell.gr
Το swell.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού του τόπου

Χρήση

χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του swell.gr.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εάν το μετανιώσετε, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν (υπαναχωρήσετε) μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς και να σας επιστραφούν τα χρήματα σας.

Εάν δεν σας ενημέρωσαμε σωστά πως έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης, τότε μπορείτε να υπαναχωρήσετε και να επιστρέψετε το προϊόν μέχρι 12 μήνες μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης:

Θα πρέπει να κάνετε χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, πριν λήξει η προθεσμία των 14 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

Για να υπαναχωρήσετε μπορείτε να μας ενημερώσετε εγγράφως για αυτή σας την απόφαση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην διεύθυνση sales@swell.gr

Αφού επιβεβαιώσουμε και παραλάβουμε την δήλωσης υπαναχώρησης σας θα πρέπει να μας επιστέψετε το προιόν στην αρχική του κατάσταση μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες και αμέσως θα σας επιστρέψουμε το ποσό που καταβάλατε.

Τα έξοδα επιστροφής του προιόντος επιβαρύνουν τον αγοραστή / καταναλωτή. Στην περίπτωση που αποδεικνύεται ελλιπής πληροφόρηση από την εταιρία σχετικά με αυτό το κόστος, όταν κάνετε την αγορά, τότε τα έξοδα επιβαρύνουν την εταιρία.

Από εδώ μεταφορτώνετε (download) το έντυπο δικαιώματος υπαναχώρησης.

Προσωπικά Δεδομένα


Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ. και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, τον αριθμό της και την ημερομηνία λήξεως της
Η εταιρεία και το swell.gr, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το swell.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ
Το swell.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε εφόσον υπάρχει λόγος στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά

Ασφάλεια

To swell.gr κατα την πραγματοποίηση των αγορών χρησιμοποιεί το Paypal για να υπάρχει υψηλή ασφάλεια και για να μην δίνετε τον αριθμό της κάρτας σας στο site μας.

Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις:

Σε Περίπτωση που εχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική σας παραγγελία αλλα δεν εχει αποσταλεί ακόμα το προιόν μπορείτε στείλετε e-mail στο e-mail στο sales@swell.gr ή στο 2105789603 και αμέσως θα αναλάβουμε την ακύρωση της παραγγελίας σας.

Σε Περίπτωση που εχει αποσταλεί η παραγγελία σας αλλα δεν την εχετε παραλάβει ακόμα επικοινωνήστε μαζί μας η στείλτε e-mail στοe-mail στο sales@swell.gr ή στο 2105789603 που να εξηγειτε τους λόγους για την ακύρωσή της. Σε αυτή την περίπτωση θα Επιβαρύνεστε το κόστος των Μεταφορικών και το κόστος της αντικαταβολής.

Σε Περίπτωση που είχατε κάνει παραγγελία και σας εχουμε ενημερώσει με e-mail οτι είναι ετοιμη για να την παραλάβετε και μετά την διεύλεση της ημερομηνίας δέσμευσης της (που αναφέρετε στο ενημερωτικό e-mail που στέλνουμε για την παραλαβή της) η εταιρεία swell.gr μπορεί να προβεί σε αποδέσμευση της παραγγελία σας και να την ακυρώσει.

Επίσης σε πελάτη που δεν εχει παραλάβει προγενέστερη του παραγγελία και προβεί σε καινούργια, η εταιρία swell.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προπληρωμή της καινούργιας παραγγελίας (λόγω μη παραλαβής προγενέστερης-ων παραγγελιών) και σε περίπτωση που ο πελάτης δεν δεχτεί να την προπληρώσει η εταιρεία swell.gr μπορεί να προβεί σε ακύρωση της.

Τρόποι πληρωμής
Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το κατάστημά μας, το swell.gr σας διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής


* Με πληρωμή μέσω PayPal (με λογαριασμό η΄ χωρίς με την χρήση χρωστικής-πιστωτικής κάρτας)

* Πληρωμή μέσω Viva Wallet (με λογαριασμό η΄ χωρίς με την χρήση χρωστικής-πιστωτικής κάρτας)


Τρόπος και χρόνος

Τα προϊόντα παραδίδονται άμεσα μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής
Όλα τα προϊόντα είναι συσκευασμένα έτσι ώστε να μεταφέρονται χωρίς προβλήματα
Όλες οι συσκευασίες ελέγχονται πριν την αποστολή τους για την άριστη κατάστασή τους
Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται με την ευθύνη του πελάτη
Τα προϊόντα που εμφανίζονται στο site της εταιρείας μας είναι κατά πλειονότητα ετοιμοπαράδοτα
Για τα προϊόντα που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα θα ενημερωθείτε από το swell.gr για την πιθανή ημερομηνία διάθεσης.

Τιμές των προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%).

Υπαναχώρηση και Επιστροφές προϊόντων

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1) Επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα

2) Σε ολες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του http://www.swell.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προιόντα ή προιόντα κακής και ελατωματικής ποιότητας (απο λάθος στην λήψη της παραγγελίας, ή στην τιμολόγηση κ.α)

3) Σε ολες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα /πραγματικό ελλάττωμα στο προιόν (στην λειτουργία) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προιόντος.

4) Σε Περίπτωση ελαττωματικού προιόντος μπορείτε να το επιστρέψετε για επισκευή ή αντικατάσταση , αφου πρώτα υπάρξη συνεννόηση με την swell.gr . Σε αυτή την περίπτωση το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση και για ολες τις παραπάνω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής είναι εντός 14 ημερών απο την ημερομηνία παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 του ν.2251/1994, το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί, το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Επίσης στα προιόντα που αναφέρεται οτι τα μεταφορικά αποστολής είναι δωρεάν , η εταιρία μας αποστέλει δωρεάν μόνο την πρώτη αποστολή, σε περίπτωση αλλαγής του προιόντος (που εχει ηδη σταλεί με δωρεάν μεταφορικά) στο ιδιο ατομο και στην ιδια διεύθυνση με αλλο αντίστοιχο που περιλαμβάνει δωρεάν μεταφορικά, τότε τα μεταφορικά τα επιβαρύνεται ο πελάτης.

Επιπλέον για ολες τις περιπτώσεις το προιόν θα βρίσκεται στην εργοστασιακή του κατάσταση , πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του να είναι η αρχική του καθώς και ολα τα παρελκόμενα και με ολα του τα εγγραφα που το συνοδεύουν απο το εργοστάσιο κατασκευής του. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η επιστροφή.

Επίσης το επιστρεφόμενο προιόν θα συνοδεύεται με την απόδειξη αγοράς του για τους πελάτες λιανικής και για τους πελάτες που αγόρασαν με τιμολόγιο απαραίτητα θα πρεπει να συνοδεύεται με δελτίο Αποστόλής . Αν το επιστρεφόμενο προιόν η συσκευασία του είναι σε αριστη κατάσταση αλλα ο πελάτης δεν εχει τα παραπάνω εγγραφα δεν είναι δυνατή η επιστροφή του.

Σε Περίπτωση επιστροφής του προιόντος που δεν εχει ελάττωμα αλλά ο πελάτης θέλει να το επιστρέψει, πρώτα θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζι μας την ιδια ή την επομένη εργάσιμη ημέρα. Απαιραίτητη προυπόθεση είναι να μην εχει αποσφραγιστεί το προιόν .

Οπως επίσης αν δεν υπήρχε το προιόν στις αποθήκες μας αλλα εγινε ειδική παραγγελία για τον συκεγκριμένο πελάτη η επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή.

Σε ολες τις παραπάνω περιπτώσεις το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει το πελάτη. Και αν δεν πραγματοποιηθεί η επιστροφή στις παραπάνω ημερομηνίες η επιστροφή ή η αντικατάσταση του προιόντος δεν θα γινεται δεκτή.

Σε Περίπτωση που εχετε συννενοηθεί με συνεργάτες του swell.gr για επιστροφή του προιόντος αλλά η επιστροφή θα επιβαρύνει το ηλεκτρονικό κατάστημα η επιστροφή θα γίνεται με εταιρία που θα σας υποδείξουν οι συνεργάτες του swell.gr.

Σε ολες τις παραπάνω περιπτώσεις επιστροφών ισχύουν αφού το προιόν θα φθάσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα για τον απαιτούμενο ελεγχο αν εχουν τηρηθεί οι παραπάνω προυποθέσεις.

Οι Αλλαγές-επιστροφές για τα προιόντα που εχουν συμφωνηθεί για την αλλαγή τους θα γίνεται με προιόντα μέχρι ύψους του τιμήματος που εχετε καταβάλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε.

Σε Καμμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη αποζημιώσεως-χαμένων κερδών-βλάβης κ.α για τα προιόντα που είναι για αντικατάσταση -αλλαγή αν αυτό στον χρήστη ή στις εταιρίες κατα την αποψή τους τους προξένησε ζημιά.


Διάφορα


1. Διαφημιστικά μηνύματα: Το swell.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση. Το swell.gr δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων
2. Cookies: Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στο swell.gr χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις (π.χ. ρυθμίσεις παραγγελίας με 1 κλίκ), αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α. Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματος μας
3. Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το swell.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. To swell.gr αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους
4. Ισχύον Δίκαιο: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του swell.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Follow us on Facebook